História

Názov obce je doložený z roku 1317 ako Zadelly, z roku 1355 ako Zadely, z roku 1773 ako Sadell, z roku 1920 ako Zadiel; po maďarsky Szádelő.
Obec bola administratívne začlenená pod Abovsko-turniansku župu; pred rokom 1960 pod okres Moldava nad Bodvou, kraj Košice; po roku 1960 pod okres Košice-vidiek, kraj Východoslovenský.
Obec sa spomína z roku 1317. Patrila zemanom, od 16. storočia panstvu Turňa. V 17. storočí bola spustošená a koncom 17. storočia ju dosídlili protestanti vykázaní z Turne. V roku 1715 mala vinice a 8 domácností, v roku 1720 mlyn, v roku 1828 mala obec 44 domov a 369 obyvateľov. Za I. ČSR obyvatelia boli roľníci a poľnohospodárski robotníci. Obec bola v rokoch 1938-45 pripojená k Maďarsku. JRD bolo založené v roku 1956.
V rokoch 1964 došlo k zlúčeniu obcí Dvorníky, Včeláre a Zádiel do spoločnej obce Zádielské Dvorníky. Od roku 1990 sa Zádiel stal samostatnou obcou.
Zdroj: Vlastivedný slovník obcí na Slovensku, 3. časť