Kontakt

Toto webové sídlo www.obeczadiel.sk spravuje Obec Zádiel a je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Zádiel 

Adresa:
Obecný úrad Zádiel
Zádiel 83
044 02 Turňa nad Bodvou

IČO: 00691437

Samosprávny kraj: Košický
Okres: Košice okolie
Región: Abovský
Počet obyvateľov: 167
Rozloha: 352 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1317

Všeobecné informácie: info@obeczadiel.sk
Podateľňa: podatelna@obeczadiel.sk
Starosta: Július Nehoda,  e-mail: starosta@obeczadiel.sk, starostaoz@gmail.com
Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@obeczadiel.sk

Sekretariát: 
Tel.:
 055 / 4662 446
E-mail: sekretariat@obeczadiel.sk

Kompetencie:
Obec Zádiel je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Zádiel je zriadený v obci Zádiel:

Úradné hodiny:

Pondelok 8.00 - 12.00  12.30 - 14.00
Utorok nestránkový deň
Streda 8.00 - 12.00  12.30 - 15.30
Štvrtok 8.00 - 12.00  12.30 - 14.30
Piatok  8.00 - 12.00


Peňažný ústav: Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu: 0446284001
IBAN: SK75 5600 0000 0004 4628 4001
BIC: KOMASK2X

Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu: 0444460470
IBAN: SK88 0900 0000 0004 44460470
BIC: GIBASKBXTechnický prevádzkovateľ:

wbx s.r.o.

Ostrovského 2
040 11 Košice
Slovenská republika
Tel.: +421 55 644 25 35

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.
overovací kód