Súčasnosť

Kód obce:

559881

Názov okresu:

Košice - okolie

Názov kraja:

Košický

Štatút obce:

obec

PSČ:

044 02

Telefónne smerové číslo:

055

Prvá písomná zmienka o obci - rok:

1317

Nadmorská výška obce - mesta v m:

246

Demográfia
Počet obyvateľov k 31.12.2013
Spolu: 167
Muži: 75
Ženy: 92

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky