Obec Zádiel rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 22)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
RA-SNCA/20200583 poskytnutie kvalifikovanej dôveryhodnej služby vyhotovovania a overovania kvalifikovaných certifikátov pre elektronickú pečať Odb.: Obec Zádiel
Dod.: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
0 €
2/2023 zmena a doplnenie ustanovení základnej zmluvy o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi Odb.: Obec Zádiel
Dod.: FÚRA s.r.o.
0 €
RD 291/23 Múzeum Slovenského Krasu- Zádielská Tiesňava / Elektroinštalácia Odb.: Obec Zádiel
Dod.: Cekoelektro s.r.o.
30 121.53 €
RD 292/23 Múzeum Slovenského Krasu- Zádielská Tiesňava. Plynoinštalácia,Zdravotechnika,Vykurovanie Odb.: Obec Zádiel
Dod.: Pijatherm s.r.o.
67 439.38 €
RD179/23 poskytnutie produktu Komunal Odb.: Obec Zádiel
Dod.: Slovenská sporiteľňa, a.s.
0 €
dodatok č. 5 zapracovanie legislatívnych zmien a aktualizácia popisu systému triedeného zberu v obci Odb.: Obec Zádiel
Dod.: NATUR-PACK, a.s.
0 €
ZLP-VT-2021-0746 prevod vlastníckeho práva k výpočtovej technike zapožičanej Používateľovi aktuálne nachádzajúcej sa v priestoroch Používateľa Odb.: Obec Zádiel
Dod.: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)
0 €
7014238139 Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla Odb.: Obec Zádiel
Dod.: ČSOB Poisťovňa, a.s.
63.99 €
1/2023 zmena a doplnenie ustanovení základnej zmluvy o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi Odb.: Obec Zádiel
Dod.: FÚRA s.r.o.
0 €
RD324a/22 MULTICAR, VIN: 174 82 89 Odb.: Obec Zádiel
Dod.: Erika Mašírová
6 500 €
22/41/010/43 Predmetom dohody je záväzok organizátora (Obec Zádiel) realizovať činnosti uvedené v čl. II dohody prostredníctvom osôb v hmotnej núdzi, ktorých zabezpečí úrad (ÚPSVaR) Odb.: Obec Zádiel
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0 €
RD306/22 Predmetom je vybudovanie bezplatného Wifi pripojenia pre občanov a návštevníkov obce Odb.: Obec Zádiel
Dod.: NITRANET, s.r.o.
15 000 €
3176/2022 Poskytnutie NFP na projekt "Wifi pre Teba II" Odb.: Obec Zádiel
Dod.: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
14 250 €
1374/13/0122 Zmluva o grantovom účte Odb.: Obec Zádiel
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
0 €
2/2022 Zmena a doplnenie ustanovení základnej zmluvy o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi. Odb.: Zádiel
Dod.: FÚRA s.r.o.
0 €
2022075 Predmetom zmluvy je pripojenie účastníka k verejnej sieti Odb.: Zádiel
Dod.: belasaNET s.r.o.
100 €
52/22 Predmetom zmluvy je záväzok dopravcu poskytnúť objednávateľovi dopravné výkony pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy a záväzok objednávateľa prispieť dopravcovi na úhradu nákladov. Odb.: Zádiel
Dod.: eurobus, a.s.
20 €
IW-02/2022 Predmetom zmluvy je počítačový program "INFOKAT Win 2.1" Odb.: FÚRA s.r.o.
Dod.: Ing. Viktor Lajterčuk
95 €
VP/22/56405/001 Predmetom zmluvy je udelenie súhlasu - licencie používateľovi - kategória "obecný rozhlas" Odb.: Zádiel
Dod.: Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
0 €
RD49/22 Predmetom zmluvy je záväzok poskytovateľa riadne a včas poskytovať pre objednávateľa služby spracovania žiadosti o NFP a externý manažment projektu "WIFI pre Teba II" Odb.: Zádiel
Dod.: PROGRANT, s. r. o.
290 €
Generované portálom Uradne.sk